Aktualności

30 marca 2017 12:20 | Aktualności

Eliminacje Gminne OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” rozstrzygnięte.

 

Eliminacje Gminne  OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom  -  2017” rozstrzygnięte.

 

                 Kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej za nami. W  tym  roku, eliminacje gminne przeprowadzono   w dniu 30 marca br. w Zespole Szkół w Krzeszowie.  Konkurs  został zorganizowany dla dwóch grup wiekowych (szkoła podstawowa i gimnazjum), ogółem startowało 30 uczniów.

 Zgodnie z zapisami Regulaminu,  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej   „Młodzież Zapobiega Pożarom”   ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.  W szczególności służy    popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad   postępowania   na   wypadek   pożaru,   praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego”. Uczniowie   uczestniczący w eliminacjach gminnych otrzymali do rozwiązania testy, które po zakreśleniu odpowiedzi zostały sprawdzone przez komisję konkursową.

W tym roku, kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 I grupa wiekowa (Szkoła Podstawowa):
1. Marcin Femiak   - 14 pkt.  (Szkoła Podstawowa w Bystrem)
2. Jagoda Sałek    - 13 pkt.  (Szkoła Podstawowa w Bystrem)
3. Mateusz Olejnik - 21 pkt. (Szkoła Podstawowa w Krzeszowie)

• II grupa wiekowa (Gimnazjum): 
1. Przemysław Popowicz  - 14pkt.
2. Aleksandra Kruk        - 10 pkt.
3. Damian Hammer       - 9 pkt.

 

 Laureaci dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach, wezmą udział w eliminacjach powiatowych,  które odbędą się  28.04.2017r.  w  Komendzie  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w  Nisku

 Jeśli wykażą się wystarczająco dużą wiedzą, czeka ich etap wojewódzki, a później krajowy. Najlepsze miejsca w eliminacjach gminnych uhonorowano dyplomami i nagrodami.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych szczeblach turnieju.

 

 

 

 

 

Przeczytano: 584 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: