Aktualności

08 marca 2017 08:23 | Aktualności

Rozwój OZE "projekty parasolowe"

W dniu 2 marca 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. "Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów".

Numer naboru: RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16
Oś priorytetowa  III CZYSTA ENERGIA
Działanie 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe”

Wartość ogólna projektu:13 013 236,60 zł
Wnioskowana kwota dofinansowanie 9 993 154,26 zł
Wkład własny mieszkańców: 1 903 457,96 zł
Wkład własny budżet gminy: 1 116 624,38 zł

Projekt ogółem

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

MWe

0,71

Projekt przewiduje montaż instalacji :

- 12 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,16kW
- 211 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,12

Łączna moc zainstalowana energii wynosi: 708,24kW tj. 0,70824MWe

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

MWt

3,12

W gminie Krzeszów zostanie zainstalowanych:

- 90 zestawów instalacji solarnych o mocy 7,88kW

- 78 zestawów instalacji solarnych o mocy 5,91 kW

- 345 zestawów instalacji solarnych o mocy 3,97 kW

- 3 szt. Kotłów na biomasę o mocy 25kW

- 18 sztuk kotłów na biomasę o mocy 19kW

- 12 sztuk kotłów na biomasę o mocy 14 kW

Łączna moc zainstalowana energii wynosi: 3 124,83 kW tj.  3,12483 MWe

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

szt.

223,00

Projekt przewiduje montaż instalacji :

- 12 zestawów instalacji o mocy 4,16kW

- 211 instalacji o mocy 3,12

Łącznie: 223 szt.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

546,00

W gminie Krzeszów zostanie zainstalowanych:

- 90 zestawów instalacji o mocy 7,88kW

- 78 zestawów instalacji o mocy 5,91 kW

- 345 zestawów instalacji o mocy 3,97 kW

- 3 szt. Kotłów na biomasę o mocy 25kW

- 18 sztuk kotłów na biomasę o mocy 19kW

- 12 sztuk kotłów na biomasę o mocy 14 kW

Łącznie: 546 szt.

 

Przeczytano: 1166 razy. Wydrukuj|Do góry