Aktualności

08 marca 2017 07:59 | Aktualności

PROMESA

Gmina Krzeszów otrzymała środki w kwocie 1 637 000,00 zł na przedsięwzięcie: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów” – etap II.

22,5 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk. 7 marca 2017 r. wojewoda Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Środki pochodzą  z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej  oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2016.

W ramach środków na zabezpieczenie osuwisk jednostki otrzymały wsparcie w kwocie ponad 12,5 mln zł na realizację 17 zadań, zarówno na wykonanie prac właściwych, jak i opracowanie wymaganych dokumentacji.

Przeczytano: 899 razy. Wydrukuj|Do góry