Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

18 listopada 2020 11:37 | Aktualności

Program „WSPIERAJ SENIORA” .

Gmina Krzeszów przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid -19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów