Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

30 lipca 2020 09:49 | Aktualności

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie.

 

Szanowni Państwo,

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie informuje, iż druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

- świadczeń opiekuńczych:

- zasiłku pielęgnacyjnego,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- świadczenia pielęgnacyjnego,

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),

- świadczenia rodzicielskiego,

- świadczenia „ Za Życiem”,

dostępne są w siedzibie Ośrodka, pokój nr 4, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Powyższe wnioski można składać:

     - bankowość elektroniczną,

     - Portal Emp@tia,

     - Portal ZUS PUE,

 

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie informuje również, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

     - bankowość elektroniczną,

     - Portal Emp@tia,

     - Portal ZUS PUE,

 

Ośrodek przyjmuje interesantów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (tj. w maseczkach ochronnych zakrywających nos i usta oraz po zdezynfekowaniu dłoni płynem do dezynfekcji dostępnym w OPS Krzeszów).

Załączniki:

Wzór wniosku - fundusz alimentacyjny. [8.93 MB]

Wzór wniosku - specjalny zasiłek opiekuńczy. [9.64 MB]

Wzór wniosku - zasiłek rodzinny. [15.84 MB]