Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

29 lipca 2020 15:07 | Aktualności

Szkolenie e-learningowe kierowane do właścicieli lasów prywatnych, pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl

Załączniki:

Harmonogram. [200.5 KB]

Karta zgłoszenia. [50.5 KB]