Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

25 czerwca 2020 07:50 | Aktualności

Zdalna Szkoła+

Gmina Krzeszów realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

Czytaj więcej PDF

Zdjęcia:

Załączniki:

zdalna_szkola+.pdf [559.94 KB]