Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

26 marca 2020 08:49 | Aktualności

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Załączniki:

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania. [308.2 KB]

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi. [108.5 KB]