Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

16 października 2019 10:53 | Aktualności

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździenika 2019 r.

Wyniki z terenu Gminy Krzeszów.

Załączniki:

Treść dokumentu. [1.14 MB]