Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

04 lipca 2018 12:46 | Aktualności

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie informuje, że wnioski o ustalenie:

- prawa do świadczenia wychowawczego

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

- specjalnego zasiłku opiekuńczego

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenia Dobry Start

przyjmowane są w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r.,

natomiast w wersji papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.