Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

27 lutego 2017 08:57 | Aktualności

Aktualizacja PGN - projekt

Projekt Załącznika do Uchwały w sparwie zmiany do Uchwały Nr XXII/130/16 Rady Gminy Krzeszów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszów.

Zmiany zaznaczono na czerwono

Załączniki:

plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_gminy_krzeszow_26022017.pdf [3.41 MB]