Aktualności

30 lipca 2020 09:49 | Aktualności

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie.

Szanowni Państwo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie informuje, iż druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do: świadczeń rodzinnych: - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, - świadczeń opiekuńczych: - zasiłku pielęgnacyjnego,

czytaj więcej »

24 lipca 2020 14:33 | Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków.

Informacje https://bip.krzeszow.pl/wiadomosci/13681/stanowisko_ds_wymiaru_podatkow

czytaj więcej »

24 lipca 2020 11:53 | Aktualności

„Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” RPPK.03.01.00-18-0014/17

W dniu 24 lipca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Krzeszów a Wykonawcą NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Markiewicz Stanisław na realizację projektu polegającego na dostwie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów...

czytaj więcej »

21 lipca 2020 13:53 | Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZESZÓW z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie szacowania skutków strat w gospodarstwie rolnym.

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Krzeszów, że można składać do UG wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, spowodowanych przez suszę, deszcz nawalny, powódź. Wzór wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym...

czytaj więcej »

14 lipca 2020 09:17 | Aktualności

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirus

1. Często myj ręce Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia w

czytaj więcej »