Aktualności

09 kwietnia 2018 10:06 | Aktualności

Szkody łowieckie musisz zgłaszać teraz do gminy, a nie do koła łowieckiego. To efekt ostatniej nowelizacji Prawa łowieckiego.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie, która wprowadzała nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich, informujemy rolników, że wszystkie zgłoszenia szkód łowieckich z terenu gminy Krzeszów...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2018 12:25 | Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej pompowni wody w miejscowości Koziarnia

Firma Sanitex Sp. z o.o. rozpoczęła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziarnia. Inwestycja realizowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2018 10:30 | Aktualności

PROMESA

czytaj więcej »

29 marca 2018 08:42 | Aktualności

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU !!!!

W DNIU 30 KWIETNIA 2018 R. TJ. WIELKI PIĄTEK URZĄD GMINY W KRZESZOWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 14:00.

czytaj więcej »

22 marca 2018 13:54 | Aktualności

PROMESA DLA POWIATU NIŻAŃSKIEGO NA ZABEZPIECZENIE OSUWISKA

Promesa dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950” Dnia 5 marca 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał...

czytaj więcej »

13 marca 2018 08:39 | Aktualności

09.03.2018 XXXIV sesja Rady Gminy Krzeszów - nagranie

Zapraszamy na NASZ KANAŁ YOUTUBE

czytaj więcej »