Aktualności

03 września 2018 07:54 | Aktualności

Przebudowa drogi Kustrawa – Bystre i zabezpieczenie osuwiska zakończone

Dnia 28 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór zrealizowanych przez Powiat Niżański zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre w km 1+820 – 1+890 i w km 1+950 – 2+240 w miejscowości Kustrawa” oraz „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 10:35 | Aktualności

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krzeszowie

W dniu 23 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Krzeszów została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd = 360 m3/d w miejscowości Krzeszów". Projekt współfinansowany z Europejskiego...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2018 13:06 | Aktualności

Zaproszenie na XXXVII sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów.

Zaproszenie na XXXVII sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów, która odbędzie się dnia 28 sierpnia 2018r. o godz. 8:00

czytaj więcej »

14 sierpnia 2018 15:03 | Aktualności

Turniej Piłki Nożnej w kategorii "ORLIK" pod honorowym patronatem Starosty Niżańskiego Roberta Bendarza i Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego

W miniony piatek ( 10.08) na obiektach Orlik oraz boisku sportowym KS Rotunda odbył się Turniej Piłki Nożnej w kategorii Orlik pod honorowym patronatem Starsoty Niżańskiego Roberta Bednarza i Wojta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego. Do turnieju przystąpiło 8 drużyn, które...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2018 11:36 | Aktualności

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE o godz. 11:21 dnia 07.08.2018 Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2 Obszar powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski Ważność...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2018 15:15 | Aktualności

Turniej Piłki Nożnej w Kategorii ORLIK

Turniej Piłki Nożnej w Kategorii ORLIK pod honorowym patronatem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego 10 sierpień 2018 r. godzin. 10:00

czytaj więcej »

01 sierpnia 2018 11:23 | Aktualności

Ogłoszenie o bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu "W sieci bez barier"

Gmina Krzeszów planuje realizację projektu grantowego "W sieci bez barier" w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zapraszamy osoby fizyczne (które ukończyły 25 rok życia), nie posiadające...

czytaj więcej »

27 lipca 2018 10:46 | Aktualności

Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Uprzejmie informujemy, że w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina Krzeszów otrzymała promesę na przebudowę dróg gminnych.

czytaj więcej »

25 lipca 2018 08:45 | Aktualności

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE DLA PODKARPACIA

0 godz. 07:20 dnia 25.07.2018 Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze/1 Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski,...

czytaj więcej »