Aktualności

28 lutego 2019 11:28 | Aktualności

Informacja o realizowanym projekcie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 09:45 | Aktualności

Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2019

Na podstawie § 5 Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Krzeszowie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Krzeszów , zarządzam co następuje:  

czytaj więcej »

29 stycznia 2019 08:25 | Aktualności

Uwaga! Instalowanie i używanie wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej jest nielegalne.

Kampania informacyjna Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 15:08 | Aktualności

Promuj siebie, promuj gminę w ramach projektu Turystyczny Szlak Dobrego Smaku

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 13:09 | Aktualności

"Akcja!-Nowe kwalifikacje i praca!"

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: 1. wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) 2. osoby posiadające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej (zarejestrowanej bądź niezarejestrowanej...

czytaj więcej »

02 stycznia 2019 13:25 | Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Niżańskiego.

Harmonogram działania stałych punktów.

czytaj więcej »