Aktualności

11 marca 2019 08:42 | Aktualności

Informacja.

Lista sołtysów.

czytaj więcej »

01 marca 2019 14:37 | Aktualności

Program Pomocy Dzieciom.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

czytaj więcej »

01 marca 2019 08:45 | Aktualności

Darmowa pomoc prawna.

Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej? Zgłoś się punktu darmowych porad prawnych działających w Powiecie Niżańskim. Informacje można uzyskać na poniższej stronie. http://www.powiat-nisko.pl/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/edukacja-2/2031-darmowa-pomoc-prawna

czytaj więcej »

28 lutego 2019 11:28 | Aktualności

Informacja o realizowanym projekcie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 09:45 | Aktualności

Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2019

Na podstawie § 5 Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Krzeszowie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Krzeszów , zarządzam co następuje: § 1 1. Ogłaszam nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 08:27 | Aktualności

VII Edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM 2019

Bieg odbędzie się 3 marca 2019 roku w Leżajsku.

czytaj więcej »