Filmy

Inwestycje realizowane przez Gminę Krzeszów w roku 2011

1. Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin. 2. Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka. 3. Przebudowa dróg gminnych stanowiących łączniki: Kopki-Cieszanów Podolszynka Ordynacja-Lipiny. 4. Odnowa centrum miejscowości Krzeszów.