Świadczenia rodzinne pok.4-6 tel. 158798351 w. 26, 30

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

fa_1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

sr_1.pdf 

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

sr_4 

 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

sr_11.pdf 

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

sr_12

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

sr_14 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

sr_16

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

sw_1