Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie

ul. Rynek 2

37-418 Krzeszów N/Sanem

Tel: 15 8798 255

Fax: 15 8798 254

e-mail: opskrzeszow@ops.net.pl

 NIP 865-22-40-993

REGON 831210100