Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013
pn. „Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka”

Opis zadania PDF