Bieżące informacje

Instytucja dziennego opiekuna
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej
 
         W dniach od 4 do 6 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Krzeszów odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pracowników Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z zakresu szeroko pojętej ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych byli min. przedstawiciele Samorządu Gminnego, lokalni przedsiębiorcy, osoby bezrobotne i klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie.
Uczestnicy zapoznali się z zasadami zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, które prowadzą działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne a tym samym stważają możliwość prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Członkowie spółdzielni socjalnych tworzą dla siebie miejsca pracy, zapewniając dochód sobie i swoim rodzinom, a poprzez wspólne działania zmieniają siebie i swoje środowisko, w którym żyją - tworzą coś, co staje się ich wspólnym dobrem, za co są odpowiedzialni, od czego zależy przyszłośc każdego z nich.
 
Przydatane adresy i strony www
 
 
  jpg
 
 
Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego
 
               29 marca 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowie odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Członkowie Zespołu przedłożyli sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2011 przez instytuje, których są przedstawicielami.  Ustalono plan działania na rok 2012 w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przedstawiono prezentację multimedialną na temat pracy grupy roboczej oraz nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
 
 
 
 
 Informacja Prokuratury Rejonowej w Nisku
 
              W związku z corocznym organizowaniem Dnia i Tygodnia ofiar przestępstw w okresie od 20-24.02.2012 r. prokuratorzy tut. Prokuratury w godzinach od 7:30 do 15:30 udzielają informacji prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.
 
 
Treść dokumentu