Projekt systemowy "Czas na aktywność w Gminie Krzeszów"

Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym w roku 2014 pt.: "Czas na aktywność w Gminie Krzeszów"

 

  zaproszenie__tresc.docx

 

 

Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Krzeszów" w roku 2013

 

tresc.docx

 

 

Zaproszenie do udziału w pojekcie systemowym w roku 2013 pt.: "Czas na aktywność w Gminie Krzeszów" 

 

tresc_dokumentu.docx

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

                   Informacja o projekcie systemowym "Czas na aktywność w Gminie Krzeszów"  

  

 

  informacja_po_kl_2012r.docx

 

                                                   

 

Spotkanie Organizacyjne z Uczestnikami Projektu

 

              Dnia 11 kwietnia 2012 r. w budynku Urzędu Gminy Krzeszów w sali ślubów odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu Projektowego oraz pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Krzeszów" z Beneficjentami Ostatecznymi, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji i zakwalifikowali się do udziału w w/w projekcie - łącznie 10 osób - 10 kobiet. Kierownik Projektu, Pani Urszula Golec, zapoznała uczestniczki z głównymi założeniami projektu, zadaniami i harmonogramem realizacji poszczegółnych działań. Przybliżyła ona także zebranym Paniom ideę Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

              W trakcie spotkania w/w Beneficjentki Ostateczne zapoznały się z treścią Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz podpisały Deklarację Ostatecznego Benenficjenta i inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

 

  jpg

 

 

 

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWIE

od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt systemowy pt.:

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KRZESZÓW”

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego 10 osób:

10 kobiet na terenie Gminy Krzeszów w 2012 roku

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach zamieszczonych poniżej


 

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie 

Informacja 

 

 

 Informacja o projekcie

informacja_o_projekcie_2012.pdf