GOK sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2011

sprawozdanie.pdf