Rok 2011 - opis inwestycji

Inwestycje 2011 roku w Gminie Krzeszów

„Obiekty sportowo - rekreacyjne w Krzeszowie”:

wartość zadania:   1 175 553,47 zł
wkład własny:  231 779,73 zł
dofinansowanie:  943 553,74 zł

„Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów – Jarocin”:

wartość zadania w 2011:  8 565 661,95 zł
wkład własny:  1 133 845,39 zł
dofinansowanie:  968 288,53 zł

„Gospodarka odpadami”:

wartość zadania:   253 336,00 zł
wkład własny:  249 990,40 zł
dofinansowanie:  3 345,60 zł

Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Krzeszowie:

wartość zadania:  733 025,28 zł
wkład własny: 366 525,28 zł
dotacja celowa: 366 500,00 zł
 
Przebudowa Rynku w Krzeszowie:

artość zadania:  487 902,01 zł
wkład własny: 189 837,01 zł
dofinansowanie: 298 065,00 zł

Remiza OSP w Koziarni:

wartość zadania:   334 098,27 zł
wkład własny:  146 617,27 zł
dofinansowanie:  187 481,00 zł

Renowacja płyty boiska sportowego w Krzeszowie:

wkład własny:  57 456,00 zł

Drogi popowodziowe Krzeszów Dolny i Koziarnia:

dofinansowanie:  138 000,00 zł
 
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kustrawie:

wartość zadania:  33 000,00 zł
wkład własny: 11 000,00 zł
dofinansowanie: 22 000,00 zł

 i inne...

Bieżący remont dróg gminnych:

wartość zadania:   168 000,00 zł
wydatki na fundusz sołecki: 45 376,31 zł

Naprawa melioracji Podolszynka Plebańska, Podolszynka Ord., Koziarnia I, Koziarnia II:

wartość zadania  43 510,00 zł

Wymiana linii energetycznej Kustrawa – Koziarnia – Podolszynka Ord.