Rozliczenie GOK z otrzymanej dotacji budżetowej za I i II kwartał 2014 r.