GZSIR "BŁĘKITNY SAN" W KRZESZOWIE SPRAWOZDANIE ZA 2013 R.