Przetargi

28 listopada 2016 14:42 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Zapytanie ofertowe Kamionka - Kolonia dz. ew. nr 1925 - 28.11.2016 r.

Powtórne zapytanie ofertowe na zadanie pn. Przebudowa  drogi dz. nr ewid. 1925 „Droga koło tartaku” w km 0+000 – 0+692  w m. Kamionka – Kolonia”

Zmieniony zakres rzeczowy zadania

Zmiana terminu składania ofert: 

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:


1) Ofertę, kosztorys ofertowy należy złożyć do dnia 02.12.2016 r. godz. 9.00 w następujący sposób:
a) Osobiście, pocztą kurierską lub poczta tradycyjną na adres (o terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego):
Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów
b) Pocztą elektroniczną na adres (o terminie decyduje data i godzina wpłynięcia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego):
 e.pokora@krzeszow.pl
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2016 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7


Przeczytano: 663 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry