Przetargi

06 marca 2015 10:03 | Przetargi

Zarządzenie Nr 24/15.

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2015.

czytaj więcej »

19 lutego 2015 14:04 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziarnia i remont przepompowni ścieków w Krzeszowie.

czytaj więcej »

18 lutego 2015 12:13 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszów w roku 2015.

czytaj więcej »

16 lutego 2015 09:44 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez Zamawiającego.

czytaj więcej »

11 lutego 2015 13:19 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków.

czytaj więcej »

10 lutego 2015 08:06 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozbudowa i przebudowa placu targowego w miejscowości Krzeszów.

czytaj więcej »

05 lutego 2015 12:59 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez Zamawiającego.

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:35 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Rozbudowa i przebudowa placu targowego w miejscowości Krzeszów.

czytaj więcej »

09 stycznia 2015 13:08 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziarnia i remont przepompowni ścieków w Krzeszowie.

czytaj więcej »

15 grudnia 2014 10:02 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszów w roku 2015.

czytaj więcej »