Przetargi

05 lutego 2015 12:59 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez Zamawiającego.

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:35 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Rozbudowa i przebudowa placu targowego w miejscowości Krzeszów.

czytaj więcej »

09 stycznia 2015 13:08 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziarnia i remont przepompowni ścieków w Krzeszowie.

czytaj więcej »

15 grudnia 2014 10:02 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszów w roku 2015.

czytaj więcej »

10 grudnia 2014 08:33 | Przetargi

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

13 listopada 2014 12:40 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu wzniesienia - Rotunda - i kościoła przy ul. Kościelna w miejscowości Krzeszów n/Sanem.

czytaj więcej »

29 października 2014 12:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu.

Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

14 października 2014 12:36 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu wzniesienia - Rotunda - i kościoła przy ul. Kościelna w miejscowości Krzeszów n/Sanem.

czytaj więcej »

06 października 2014 13:03 | Przetargi

Sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Krzeszów sprzedawanych łącznie.

Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka Górna.

czytaj więcej »

01 września 2014 11:59 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe, papier, tonery.

czytaj więcej »