Przetargi

12 lutego 2016 15:00 | Przetargi

Zarządzenie Nr 25/15.

W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

12 lutego 2016 12:18 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Gmina Krzeszów zaprasza do złożenia wstępnej oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja świetlic wiejskich w budynkach OSP na terenie Gminy Krzeszów”, dla którego gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków...

czytaj więcej »

02 lutego 2016 12:23 | Przetargi

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Podolszynka Ordynacka.

czytaj więcej »

12 stycznia 2016 10:14 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka Górna.

czytaj więcej »

12 stycznia 2016 10:09 | Przetargi

Informacja o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka Górna.

czytaj więcej »

28 grudnia 2015 12:49 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszów w roku 2016.

czytaj więcej »

16 grudnia 2015 09:16 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszów w roku 2016.

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 14:53 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym (aukcja).

Sprzedaż budynku po byłej świetlicy wiejskiej położonego w miejscowości Koziarnia.

czytaj więcej »

08 grudnia 2015 10:36 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »