Aktualności

12 sierpnia 2016 10:40 | Aktualności

„Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów” – etap I

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2016 r.

Koszt całkowity zadania: 2 618 591,52 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 2 080 000,00 zł

Zakres rzeczowy etap I:
- wykonanie palisady nr I z pali CFA śr. 600 mm na długości 15 m w rozstawie 1,0 m wraz z oczepem palisadowym z betonu C25/30 o wymiarach 1,20 x 1,30 m, z kotwami gruntowymi iniekcyjnymi długości 19,0 m,
- wykonanie palisady nr II z pali CFA śr. 600 mm na długości 15 m w rozstawie 1,0 m wraz z oczepem palisadowym z betonu C25/30 o wymiarach 1,20 x 1,30 m, z kotwami gruntowymi iniekcyjnymi długości 19,0 m
- wykonanie, odtworzenia i umocnienia skarpy w obrębie palisad nr 1 i 2
- wykonanie drenażu francuskiego – 282,72 mb, wraz ze studniami drenarskimi – szt. 13
- wykonanie umocnienia powierzchniowego w postaci ścieków betonowych – 58 mb,
- badania i monitoring osuwiska
- opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na drodze gminnej
- wykonanie kanalizacji deszczowej – 66,7 mb, wraz ze studniami rewizyjnymi – szt. 4 i studniami ściekowymi szt. 0
- wycinka drzew – szt. 62, przesadzanie drzew i krzewów – szt. 38,
zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót – szt. 30
Celem realizacji zadania (przeznaczeniem) jest ustabilizowanie aktywnej części osuwiska poprzez:
• Regulację stosunków wodnych
- wykonanie systemu drenażowego terenu osuwiska
- wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie osuwiska
- uszczelnienie i ujęcie istniejących kanałów deszczowych bezpośrednio nawadniających teren osuwiska w szczelny system kanalizacyjny • Zabezpieczenie konstrukcyjne osuwiska
- wykonanie konstrukcji oporowych z kolumn DSM
- wykonanie konstrukcji oporowych z pali wierconych CFA
- wykonanie umocnienia skarpy w technologii gruntu zbrojonego gwoździami gruntowymi
• Zabezpieczenie powierzchniowe
- odbudowę drogi poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych, podbudów, jezdni, z dostosowaniem do warunków istniejących
- wykonanie umocnienia w postaci powierzchniowych ścieków zbierających powierzchniową wodę opadową.

Przeczytano: 803 razy.| Wydrukuj|Do góry

Osuwisko