Aktualności

21 lipca 2016 10:48 | Aktualności

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - wprowadzono pierwszy stopień alarmowy"ALFA"

Na podstawie Zarządzenia Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych Prezes Rady Ministrów wprowadza pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

 

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) na rzecz ochrony infrastruktury:

a)      informować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej czujności
w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,

b)      zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów,

c)      przeprowadzać wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na teren obiektów,

d)     ograniczyć w obrębie instytucji ruch pojazdów i osób do niezbędnego minimum,

e)      sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów,

f)       zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki i pomieszczenia,

g)      sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu kierowania,

h)      dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów, szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych,

i)        sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji.

2) na rzecz ochrony ludności:

a)    prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych pozamilitarnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony,

b)   informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek
i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) na rzecz ochrony infrastruktury:

a)    ostrzec personel o możliwych formach ataku,

b)   zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek aktów terrorystycznych i sabotażowych,

c)    wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych oraz sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
i wewnętrzne służby ochrony,

d)   wzmóc kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu (instytucji),

e)    dokonać przeglądu stanu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu,

f)    poddać kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich bagaże, paczki i inne pojemniki,

g)   zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu,  wprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do samochodu i jego uruchomieniem.

2) na rzecz ochrony ludności:

a)    wprowadzić nieregularne patrole do kontrolowania pojazdów, ludzi oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych,

b)   prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

 

Wszelkie niepokojące sygnały lub zdarzenia natychmiast zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji                   w Nisku oraz niezwłocznie informować Wójta Gminy Krzeszów.

Przeczytano: 627 razy.| Wydrukuj|Do góry