Aktualności

20 czerwca 2016 23:08 | Aktualności

OGŁOSZENIE

  O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

W  związku  z  możliwością  ubiegania  się  o  środki  finansowe  w  ramach

R P O     W P  2014 -  2020, Oś priorytetowa  III. Czysta  energia

Działanie  3.1  Rozwój  O Z E

Wójt  Gminy  Krzeszów

OGŁASZA  NABÓR  DEKLARACJI :

-  na  montaż  instalacji  S O L A R N Y C H    

- na montaż  instalacji F O T O W O L T A I C Z N Y C H

- na montaż  K O T Ł Ó W / pieców / na  biomasę

 

Max  poziom  dofinansowania  do  wszystkich  w/w przedsięwzięć wynosi   85 % . 

Deklaracje  wraz  z  ankietami  przyjmowane będą :

w   Urzędzie  Gminy  Krzeszów  ul. Rynek 2 pok. 12 w  godzinach  pracy  Urzędu. 

Osoba  zainteresowana  udziałem  zobowiązana jest  do  pokrycia kosztów  weryfikacji technicznej budynku  w  wysokości 49,20 zł brutto.  Niezbędne  dokumenty: regulamin uczestnictwa, umowy, ankiety oraz deklaracje  dostępne  będą  od 23 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r. w  Urzędzie Gminy  Krzeszów  lub  do  pobrania na  stronie  internetowej. 

 Krzeszów, 20.06.2016 r.

         

Przeczytano: 926 razy.| Wydrukuj|Do góry