Aktualności

28 kwietnia 2016 10:03 | Aktualności

Walczymy o powrót do Krzeszowa Posterunku Policji

Wójt Gminy Stanisław Nowakowski  skierował pismo do Kmendnata  Wojewódzkiego Policji  w Rzeszowie o przywrócenie do Krzeszowa Posterunku Policji

                                                         

                                                                                                                   Krzeszów dn.25.04.2016 r.

SO.5530.3.2016

 

 

 

 

                                                   Sz. Pan

                                                                      Insp.  Krzysztof Pobuta

                                                      Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie     

 

 

                             W związku z mającą się odbyć reorganizacją  struktur policji na terenie woj. podkarpackiego proszę o ponowne  przywrócenie Posterunku Policji w Krzeszowie.

 

 

Posterunek w Krzeszowie został zlikwidowany 4 lata temu. Wójt i Rada Gminy od początku byli przeciwni tej decyzji. Ponieważ nastepuje zmiana struktur organizacyjnych Policji apelujemy o utworzenie posterunku, który powinien poprawić bezpieczeństwo i porządek w gminie . Na podstawie informacji o stanie bezpieczeństwa za okres ostatnich lat, nasza gmina klasyfikuje się jako jedna z wielu gmin powiatu niżańskiego zagrożonych przestępczością.  Na taki stan ma wpływ szereg czynników, m. in. położenie gminy, infrastruktura, poziom bezrobocia, znaczny przepływ obcokrajowców do przejścia granicznego w Budomierzu.

Poza tym  w ostatnim  czasie,  dość ostro wzrosła ilość kradzieży i innych przestępst na terenie naszej gminy.
                      Istotnym argumentem za przywróceniem Posterunku  Policji w Krzeszowie  jest czas oczekiwania na podjęcie czynności przez funkcjonariuszy w chwili zaistnienia zdarzenia, bądź konieczności udzielenia pomocy osobom oczekującym na natychmiastową pomoc. Trudno się spodziewać szybkiej reakcji policji, której siedziba znajduje się w innej gminie.

Na terenie gminy Krzeszów znajduje się wiele instytucji życia publicznego – szkół, przedszkoli,  urząd, placówki zdrowia, bank i liczne sklepy. To wszystko wymaga zmacznie zwiększonej jak dotąd ochrony i  penetracji policyjnej.  Naszym  zdaniem  jest  to  możliwe

i realne tylko poprzez przywrócenie Posterunku Policji w Krzeszowie

                      Należy  zauważyć, że władze samorządowe w gminie Krzeszów zawsze z szacunkiem zauważały i doceniały rolę Policji w utrzymaniu ładu i porządku w na terenie gminy. W tym celu przekazały nieodpłatnie  w zarząd dobry, wyremontowany oraz w centaralnym miejscu położony budynek na siedzibę Policji. Gmina przeznacza też w miarę możliwości środki finansowe na pomoc     w zakupie samochodów i paliwa dla policji. Policja cieszy się również zdecydowaną sympatią znacznej większości społeczeństwa gminy.

 

Mając powyższe motywy na względzie, samorząd gminy Krzeszów oczekuje od Pana Komendanta Policji w Rzeszowie podjęcia stosownych działań, powodujących przywrócenie istnienia Posterunku Policji w Krzeszowie

 

                                                                                                                       Z  wyrazami  szacunku

Do wiadomości:

  1. Adresat
  2. KP Nisko
  3. Parlamentarzy podkarpaccy

Przeczytano: 641 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry