Aktualności

21 kwietnia 2016 14:13 | Aktualności

IV Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZOSP w Krzeszowie.

 

 

 

Zwieńczeniem wszystkich zebrań sprawozdawczo - wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP w gminie Krzeszów  był IV Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbył się 17 kwietnia w strażnicy OSP w Krzeszowie.

 

Prezes Zarządu Gminnego Druh Zbigniew Bąk przywitał zebranych gości i otworzył zjazd.
Przewodzenie obradom powierzono Komendantowi Gminnemu druhowi Janowi Pac, który powitał gości zjazdu: Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nisku druha Gabriela Waliłko oraz z-cę dowódcy PSP w Nisku bryg. Krzysztofa Skrzypka.

 

Po przedstawieniu i przyjęciu porządku zjazdu Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Zbigniew Bąk przedstawił sprawozdanie z dokonań jednostek OSP i Zarządu Gminnego z okresu ostatniej kadencji. 

 

Podczas zjazdu delegaci powołali też nowy Zarząd Gminny i komisję rewizyjną.

 

W skład Zarządu Gminnego OSP RP w Krzeszów weszli:
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP  - Zbigniew Bąk.

Z-cy Prezesa Gminnego ZOSP RP -  Stanisław Nowakowski i Marian Paruch.

Komendant Gminny -  Jan Pac
Sekretarz - Waldemar Kuś
Skarbnik - Paweł Dziura  

Członkowie:  Dziedzic Stanisław, Guty Edward, Jaśkowski Paweł, Kuziora Jan, Mil Andrzej, Młynarski Władysław, Ożga Łukasz, Paradka Czesław, Pawełko Mirosław, Pokora Arkadiusz, Rogowski Mirosław, Szafran Krzysztof, Szydłowski Henryk, Zawół Jan.

 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bartyna Henryk

Wice-przewodniczący – Dechnik Leszek

Sekretarz – Dyjak Jan
 
Delegaci na zjazd powiatowy OSP RP: Bartyna Henryk, Bąk Zbigniew, Jan Pac, Pokora Arkadiusz, Dziedzic Stanisław.

Przedstawiciele do władz powiatowych: Nowakowski Stanisław, Bąk Zbigniew, Jan Pac

 

Ważnym uzupełnieniem sprawozdania była też wypowiedź Prezesa ZG, dotycząca wydatków na funkcjonowanie w ostatnich 5 latach wszystkich jednostek OSP. Kwota tych wydatków, zwłaszcza w zakresie infrastruktury wyniosła 1,1 mln. zł.
W okresie sprawozdawczym w znacznym stopniu doposażono jednostki w sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Zjazd Gminny zakończył wspólnie zjedzony obiad.

  

 

 

 

 

Przeczytano: 602 razy.| Wydrukuj|Do góry