Aktualności

06 czerwca 2018 09:14 | Aktualności

Oferta wyjazdu na kolonie letnie 2018 organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras.

Warunki jakie należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników:

 1. data urodzenia dziecka  – po 1 stycznia 2002 r.

 2. co najmniej jedno z Rodziców (prawnych O piekunów) jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

( jednocześnie w zakresie emerytalno - rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 

Przeczytano: 150 razy.| Wydrukuj|Do góry