Aktualności

19 lipca 2017 13:51 | Aktualności

Nabór wniosków - LGD granty

Nabór wniosków o powierzenie grantów – konkurs trwa!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” informuje, iż do dnia 28 lipca 2017 r. można składać wnioski na realizację zadań w ramach następujących projektów grantowych:


1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych – pula środków 100 000,00 zł;

2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej – pula środków 100 000,00 zł.

O dofinansowanie w ramach prowadzonych naborów mogą się starać organizacje pozarządowe oraz fundacje, które mają swoją siedzibę na terenie powiatu niżańskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lgdnisko.pl, gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące prowadzonych naborów, a także do kontaktu z naszym biurem – ul. Rzeszowska 42, 37 – 400 Nisko, tel. 15 8 411 331. 

Przeczytano: 427 razy.| Wydrukuj|Do góry