Aktualności

20 października 2016 11:13 | Aktualności

Ćwiczenia zgrywające Jednostek OSP z terenu gminy Krzeszów

 

 

                            W dniu 17 października 2016 r. w Sigiełkach na terenie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zastępu Komendy Powiatowej PSP w Nisku wraz z druhami OSP z terenu gminy Krzeszów.

Wstępem do ćwiczeń był przegląd stanu technicznego pojazdów i wyposażenia strażackiego, przeprowadzony przez oficerów KP PSP Nisko.

Ćwiczenia obejmowały pożar budynku sortowni odpadów komunalnych, który powstał w wyniku zaprószenia ognia. Teren akcji został podzielony na dwa odcinki bojowe. Zadania ratowników prowadzących działania w pierwszym odcinku polegały na wejściu do budynku, roty zabezpieczonej sprzętem ochrony dróg oddechowych wraz z linią gaśniczą, celem przeszukania pomieszczeń oraz likwidacji pożaru. Odnaleziona poszkodowana osoba została natychmiast ewakuowana na zewnątrz, gdzie udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Druga rota prowadziła przeszukanie pomieszczeń sąsiadującej z sortownią hali, w której w wyniku intensywnego zadymienia doszło do wypadku pracownika, któremu dźwig kołowy zmiażdżył rękę . Ratownicy zabezpieczeni sprzętem ochrony dróg oddechowych odnaleźli i ewakuowali poszkodowanego  na zewnątrz, gdzie została mu udzielona fachowa pierwsza pomoc. Zadaniem ratowników pracujących na drugim odcinku bojowym było wykonanie zaopatrzania wodnego ze zbiornika wodnego oddalonego kilkaset metrów od miejsca pożaru. Woda niezbędna do ugaszenia pożaru i zabezpieczenia sąsiadujących z nią zagrożonych obiektów została przepompowana na znaczną odległość z wykorzystaniem wyłącznie pojazdów i sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W ćwiczeniach brała udział jednostka OSP Krzeszów, wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oraz jednostki spoza KSRG: OSP Łazów, OSP Koziarnia, OSP Kamionka Dolna, OSP Kamionka Górna, OSP Podolszynka Plebańska,, OSP Podolszynka Ordynacka i OSP Bystre.

 

           Po zakończonych ćwiczeniach podsumowania dokonał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek,  obserwatorem ćwiczeń był m.in. Wójt Gminy Krzeszów Pan Stanisław Nowakowski . W podsumowaniu padły słowa pochwał za sprawne działanie i zgranie jednostek,  ale też nadzorujący przekazali uwagi na temat popełnionych błędów. Natomiast wszyscy strażacy podkreślali jak ważne dla nich jest organizowanie takich ćwiczeń gdzie mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz pracę w zespole.

 

Przeczytano: 636 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Ćwiczenia zgrywające Jednostek OSP z terenu gminy Krzeszów