Gmina Krzeszów
http://krzeszow.pl

04 grudnia 2017 08:36 | Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla milkroprzedsiębiorców.

Szkolenia w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej obowiązku przesyłania od 1 stycznia 2018 roku Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK VAT) przez mikroprzedsiębiorców.

Załączniki:

Informacja. [634.8 KB]