Gmina Krzeszów
http://krzeszow.pl

10 maja 2017 10:23 | Aktualności

Spotkania informacyjne LGD_ Krzeszów 22.05.2017 r. godz. 13.00

Szanowni Państwo

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w dniu 11 maja 2017 r. zamieści ogłoszenie o naborze wniosków, natomiast w terminie od 26 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. przeprowadzi nabór wniosków na dofinansowanie realizacji operacji w ramach  przedsięwzięć:  

1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej;

2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych;

3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne.

Powyższe nabory realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 O środki na realizację operacji w ramach wskazanych działań mogą ubiegać się podmioty oraz osoby fizyczne z terenu powiatu niżańskiego.  

 Zgodnie z lokalnymi kryteriami  wyboru operacji wnioskodawcy, którzy uczestniczą w spotkaniach informacyjnych otrzymają dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach w/w naborów.

 W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane  do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.

 22 maj 2017 r. godz. 13:00  - Urząd Gminy w Krzeszowie pokój nr 7 

 

Załączniki:

harmonogram_spotkan_informacyjnych.pdf [308.18 KB]