Aktualności

26 lutego 2018 10:35 | Aktualności

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów”

Numer sprawy: RG.271.1.ul.PK.2018 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów” Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce przetargi i na stronie: http://bip.krzeszow.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/411784/ogloszenie_nr_523145n2018_przetarg_nieograniczony_pn__przebudowa...

czytaj więcej »

23 lutego 2018 08:48 | Aktualności

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją gruntów i budynków.

Dotyczy obszarów ewidencyjnych: Podolszynka Plebańska, Sigiełki, Łazów, Podolszynka Ordynacka, Kustrawa, Bystre, Krzeszów Dolny, Kamionka.

czytaj więcej »

21 lutego 2018 07:39 | Aktualności

PODPISANIE UMOWY NA RONDO

Dnia 14 luty 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana trójstronna umowa zabezpieczająca środki finansowe niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 863 z drogą powiatową...

czytaj więcej »

01 lutego 2018 11:18 | Aktualności

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków

czytaj więcej »