Aktualności

26 października 2016 09:10 | Aktualności

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszów

Zapraszamy mieszkańców Gminy Krzeszów do zapoznania się z dokumentem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszów Konsultacje projektu trwają do 3 listopada 2016 r. Opinie i uwagi do projektu planu można zgłaszać do 3 listopada 2016 r. osobiście w Urzędzie Gminy Krzeszów,...

czytaj więcej »

20 października 2016 11:13 | Aktualności

Ćwiczenia zgrywające Jednostek OSP z terenu gminy Krzeszów

W dniu 17 października 2016 r. w Sigiełkach na terenie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zastępu Komendy Powiatowej PSP w Nisku wraz z druhami OSP z terenu gminy...

czytaj więcej »

14 października 2016 08:34 | Aktualności

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

czytaj więcej »

27 września 2016 11:25 | Aktualności

Projekt „Pierwsze kroki w biznesie”.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

27 września 2016 09:04 | Aktualności

Projekt "Nowa Droga".

Możliwości otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

czytaj więcej »