Projekt - Plan odnowy miejscowości Krzeszów na lata 2018-2023