Najnowsze wiadomości

23 kwietnia 2014 13:52 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

czytaj więcej »

11 kwietnia 2014 09:59 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziarnia.

czytaj więcej »

08 kwietnia 2014 10:05 | Przetargi

Wstępne zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie poszukiwania pracy, MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

czytaj więcej »

07 kwietnia 2014 14:08 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wydruk i opracowanie graficzne ulotek i plakatów na podstawie treści dostarczonych przez zamawiającego.

czytaj więcej »

03 kwietnia 2014 13:21 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Remont drogi gminnej - Droga po lasem - dz. nr ew. 1011, 1012, 1014 w miejscowości Koziarnia w km 0+000 - 0+625.

czytaj więcej »